lên để có thể chứa được cô ấy và điều đó hầu như không cần thiết bởi vì Chỉ trong một cử động, đầu quy đầu của tôi đã bắt đầu lọt vào cái hang nóng bỏng đó. Và tôi tiếp tục đẩy và với một cú giật, tôi đưa toàn bộ con cặc của mình vào trong cô ấy, điều này khiến cô ấy thở dài dễ chịu nhất, từ đó tôi suy luận rằng cô ấy đã đạt được một cực khoái khác trong số rất nhiều cực khoái mà cô ấy đã có được cho đến thời điểm đó. Tôi đưa miệng lại gần Silvia, với đầu lưỡi của tôi thè ra và cô ấy đứng dậy và tham gia vào lưỡi của cô ấy với lưỡi của tôi, chúng tôi chơi đùa với lưỡi của mình,