nhưng tôi chưa bao giờ nói với cô ấy. Nói xong tôi nói với cô ấy, giờ đến lượt cô, hỏi cô ấy, và tôi phải làm gì đây? Tôi rút con cặc đỏ hỏn dài khoảng 20 cm của mình ra, tôi đưa nó lại gần cái miệng nhỏ nhắn đó và tôi nói với cô ấy – bây giờ đến lượt em làm điều tương tự với tôi mà tôi đã làm với em – cô ấy hỏi làm thế nào? Vì anh ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một con gà trống to lớn, vì anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy một con nào. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên con cặc đang cương cứng của mình, nói cho em biết tôi phải làm như thế nào và chưa kịp nói xong thì em đã làm rồi đồng thời em cũng nói với tôi