Tôi chỉ có một kinh nghiệm tình dục. Một lần tôi và bạn bè đến một trong những nơi họ mát-xa cho bạn và “bằng miệng”, “hướng dẫn sử dụng” và “trọn bộ. Đó là; quan hệ tình dục bằng miệng và một cuộc giao cấu tuyệt vời. Sau đó, đời sống tình dục của tôi đã thay đổi , Tôi đã có vài lần thắt lưng với các cô gái nhưng không thâm nhập nữa, khoảng 4 tháng nay tôi đã tưởng tượng ra mẹ mình khi tôi giật phắt, lúc đầu tôi nghĩ sai nhưng giờ tôi đã hiểu đó chỉ là tình hiếu thảo. Tôi đã theo dõi nó chỉ một vài lần với kết quả rất tốt. Tôi biết rằng cô ấy muốn tôi. Tôi đã nhận thấy nó bởi vẻ ngoài của họ.