kể từ cái chết của chồng cô. Tất cả bắt đầu một cách rất hồn nhiên. Mẹ chồng tôi, Elisa, và một trong những người bạn của bà, Laura, đã đến nhà chúng tôi để cho vợ tôi xem những chiếc váy mới mà họ đã mua cho bữa tối từ thiện cho Tổ chức mà mẹ chồng tôi là thành viên. thành viên. Mẹ chồng tôi chăm con vào thứ 6 hàng tuần để vợ chồng tôi được đi chơi cùng nhau như vợ chồng trẻ. Vì vậy, vợ tôi, để cảm ơn mẹ vợ tôi, đã nói với bà rằng nếu bà muốn, tôi có thể đi ăn tối cùng họ và như vậy họ sẽ có người nhảy cùng một lúc. Mẹ chồng tôi nghĩ điều đó thật thú vị,