cố gắng lấy hết nước ra khỏi đó mà anh ấy có thể, điều đó thật là nhiều. Nhiều đến nỗi mặc cho nuốt và nuốt, một phần ngon lành cuối cùng vẫn đọng lại trên bầu ngực sau khi lướt qua môi tôi. Trải nghiệm đó khiến tôi vô cùng thích thú và cũng cho tôi thấy làm thế nào trong một giây bạn có thể kiểm soát ý chí của một người đàn ông, người đàn ông to lớn đó hoàn toàn phụ thuộc vào môi và lưỡi của tôi, vượt xa mọi lý trí. Niềm vui của tôi với tinh dịch của anh ấy đến mức tôi có thêm một lần cực khoái nữa trong khi thưởng thức tinh dịch chảy từ thân cây của anh ấy về phía bi của anh ấy,