Mọi thứ đều quá mới mẻ với tôi. Bây giờ tôi đã quen với nó. Đôi khi Nizam mang về những người phụ nữ khác, và đôi khi tôi đưa những người đàn ông khác về và chúng tôi sẽ thực hiện ba dự án. Chúng tôi đã làm điều này trong một năm nay. Nizam thích ba người hơn, anh ấy nói sẽ thỏa mãn hơn. Lâu dần cũng quen và cả năm nay có lần tôi đưa được 7-8 anh về làm dự án tại nhà với Nizam. Rất tốt! Vui lắm Lần tới tôi sẽ kể cho bạn nghe về cảnh ba người của tôi với Nizam với một người đàn ông khác. Là một Kỹ sư Dự án, tôi thường tham dự các cuộc họp hiện trường cho các dự án mà tôi kiểm soát. Trong thời gian đó, tôi đã quản lý 4 dự án cho một văn phòng hoàng gia ở bốn thành phố phía bắc đất nước.