như một điều kiện để nhất trí nhận bạn vào tình anh em của chúng tôi. Sự thật là chúng tôi không biết làm thế nào để nói với bạn hoặc bạn sẽ phản ứng thế nào. Nhưng một hình ảnh có giá trị hơn một ngàn lời nói. Ngoài ra… tôi không nghĩ bạn có thể tống tiền tôi nữa”. Bạn thấy đấy, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã sống với các chú của mình, họ có hai người con, đứa con cả, Alberto, đã sang Tây Ban Nha học ba năm trước và Em út Mariela, sống với chúng tôi, cô ấy 13 tuổi và là một cô gái có tương lai tươi sáng, sau này tôi sẽ kể cho các bạn nghe tôi đã ngủ với cô ấy như thế nào.