tôi ôm đầu nó để yên trong đó, ngay sau đó tôi rút mỏ ra và cúi đầu trước chucha của Verónica, Rồi tôi nhập vào đoạn điệp khúc của Laura một cách thô bạo làm cho em la lên vì đau và sướng bỗng dưng giúp em không thể nào chịu được nữa và tôi xuất ra một dòng chất nhờn bên trong em, rút ​​ra từ đó để xuất thêm dòng thứ hai vào miệng Veronica. , tôi lại giới thiệu nó một lần nữa, một lần nữa trong con đĩ đầy tinh dịch đó, để tiết ra những dòng nước nhờn sau đây, vâng, điều này đi kèm với những tiếng la hét sung sướng, những tiếng la hét chắc hẳn phải được nghe thấy ở Trung Quốc,