#1 #2

Đã chọn lọc được vlxx không che mới nhất xem là nứng không chịu được