biết thời cơ đã đến, không thể đợi thêm được nữa! Một hôm, chị cả hỏi tôi dạo này đang làm dự án gì, nếu không có việc gì làm thì giúp họ một việc, khi tôi hỏi có chuyện gì, chị đột nhiên gọi nữ đồng nghiệp này lại và nói: “Chúng tôi muốn mua một phần mềm kết xuất, và chúng tôi sẽ làm nó trên thị trường sau. Công việc hỗ trợ của Bộ, bạn có phải là người kỹ thuật không Chỉ cần đọc hướng dẫn và dạy cho họ.” Hai cô ấy nói là hai các đồng nghiệp nữ trong văn phòng của họ, và tôi nhanh chóng đồng ý, nói rằng tôi sẽ dùng thử trước rồi làm theo. Họ giao tiếp tốt. Tôi liếc nhìn cô ấy, đúng lúc nhìn thấy cô ấy cũng liếc tôi một cái, rồi vội quay đi, lòng tôi run lên,