vì đó là “bí mật” rằng chúng tôi chỉ biết điều đó trong nhóm 30 người bạn của chúng tôi, và cha và các anh trai của cô ấy sẽ bị bắt vào tù vì ăn một thứ gì đó rất ngon mà không chia sẻ nó), hoặc bất kể cô ấy có bạn trai hay không, hoặc bất kể thực tế là cô ấy đã có bạn trai hay chưa. một bà mẹ đơn thân. Cô ấy không phải là bạn thân nhất của tôi, nhưng tôi có thể tin tưởng cô ấy sẽ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Một ngày nọ, tôi đến nhà anh ấy, không báo trước, vào một đêm. Mẹ anh ra mở cửa chào tôi. Cô ấy cho tôi vào, nhưng yêu cầu tôi đợi cô ấy trong phòng khách trong khi Andrea tắm.