Sắp có sữa rồi… ồ, ồ, thật tuyệt! Hãy nhìn bố xem Agustín xuất tinh như thế nào, nhìn xem, bố nhận được bao nhiêu sữa…” Mẹ ra ngoài và cầm con cặc cứng như sắt của bố, mẹ xoa bóp cho bố bằng tay và rên rỉ nói “Vâng, đến, đến, cho Agustín uống sữa. Nhìn con trai, xem sữa của bố chảy ra như thế nào.” Rồi đột nhiên một dòng chất lỏng trắng đục sền sệt ứa ra đập vào mặt mẹ lè lưỡi tìm sữa mà ứa ra từng đợt, một, hai, ba, bốn dòng lớn tuôn ra từ con cặc của bố. gầm lên như sư tử. Mẹ nắm lấy tay tôi và cho tôi cảm nhận thứ chất lỏng chảy ra từ con cặc vẫn còn chảy ra dòng sữa đặc sệt của bố là như thế nào.