một trong những những thứ mà bây giờ Những gì chúng tôi thực hành vào giờ tráng miệng là sử dụng chú thỏ đã cạo lông của tôi như một cái đĩa, đôi khi tôi làm kem, thứ mà con tôi yêu thích, trên mu của tôi và trên chú thỏ của tôi, sau đó nó đưa lưỡi cho tôi và nhặt lên và ăn nó, lần khác Đôi khi tôi bóc một quả chuối và đặt nó vào âm đạo của mình, sau đó anh ấy ngậm nó bằng miệng, và anh ấy từ từ lấy nó ra và cho vào và cùng lúc anh ấy ăn nó, tôi cũng ăn nó. gà con, đã thực hiện các biện pháp đáng kể hơn, khi tôi có cậu con trai nhỏ của mình,