Tôi không ngừng để ý rằng anh trai tôi tận dụng mọi cơ hội để sờ mó Rosita, chẳng hạn như lơ đãng chạm vào quả dưa nhỏ của cô ấy và anh ấy thậm chí còn dám sờ soạng âm hộ của cô ấy một chút; Rosita dường như không chú ý. Tại một số thời điểm, lớp học kết thúc và họ bắt đầu đùa giỡn với nhau, cho đến khi anh trai tôi bắt đầu cù lét anh ấy; Rosita nhảy khỏi lòng anh trai tôi và anh ấy với lấy cô ấy; cả hai ném mình xuống thảm, cười sảng khoái; Không tránh được, tôi tham gia cuộc chiến cù lần; Cả anh trai tôi và tôi đều tận dụng cơ hội để xoa khắp cơ thể nhỏ bé của Rosita, cho đến khi sự kích thích của cô là rõ ràng.