tôi nài nỉ và cô ấy nói: hãy tha thứ cho tôi vì những gì đã xảy ra… Tôi không thể kiểm soát bản thân mình… điều đó không nên xảy ra… hơn nữa, điều này không đúng, chúng ta là anh em Bây giờ bạn sẽ nghĩ gì về tôi… và nếu bố mẹ chúng ta phát hiện ra… không , không, điều này không đúng; Tôi ngắt lời cô ấy để nói với cô ấy, bây giờ bạn thấy đấy, đừng cố gắng tìm ra ai đã làm sai, hãy nghĩ đến việc chúng ta cảm thấy xinh đẹp và giàu có như thế nào… Và nếu bạn không tiếp tục cảm thấy tồi tệ, chúng ta có thể tiếp tục cảm thấy điều đó bao nhiêu lần bạn muốn, hay không tôi?…