Chị ơi – chị có nhiều quyền lực quá! Tôi sẽ lắng nghe người chiến thắng thừa nhận thất bại trước. Didi- Được rồi … nếu bạn thắng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn nói … và nếu tôi nói … Didi bắt đầu mỉm cười và tôi leo lên người Didi và bắt đầu hôn anh ấy. Trong ba hoặc bốn ngày qua, chúng tôi là anh chị em của nhau. Cặc của tôi đã nghiện âm hộ của Didi. Tôi không thể ngủ cho đến khi tôi đút con cặc của mình vào âm hộ của Didi. Điều đó cũng tương tự với Didi. Cô ấy cũng đã từng đút con cặc của tôi vào trong âm hộ của cô ấy. Sau khi hôn cơ thể của Didi, tôi đưa con cặc của mình vào âm hộ của cô ấy.