Anh ấy nói – này, hóa ra anh ấy là một con chó cái. Tôi hỏi — chị dâu, bạn là dự án đầu tiên thử nghiệm, tại sao lại xảy ra lỗi này? Anh dụi mắt nói – anh có nhiều hàng lắm. Cuộc sống ngắn ngủi nếu không có hàng hóa. Tôi đã tra tấn anh ấy để trao cơ thể cho tôi… đó là lý do tại sao anh ấy muốn được quan hệ tình dục với tôi đến chết. Tôi đến sống ở đây chỉ để chắc chắn rằng anh ấy đang sống giữa những người quen biết. Ở lại đây, tôi sẽ không ngoại tình với bất cứ ai. Khi đó công việc của anh ấy chủ yếu là đi lưu diễn nên anh ấy cũng đồng ý cho tôi sống ở đây. Tôi hiểu, chị dâu này là đại tiểu thư.