tất cả những điều này trước mắt các bạn cùng lớp của tôi, và thậm chí cả họ đến nói với tôi rằng ” tôi mang theo em họ “, tôi kiên định với quyết định của mình, tôi nói với họ rằng không có gì là tình cảm đơn giản. Đến hiệp 4, chúng tôi vẫn ở nguyên vị trí cũ, có khi ngồi lên đùi tôi thì em ấy ngồi lên đùi tôi làm nhiều trò nghịch ngợm hoặc có khi chui vào người chúng, chổng mông vào gói đồ của tôi, thế là xong. những gì đã làm đổ nước từ ly như sau này họ nói. Có những lúc cô ấy cho tay vào áo tôi và cù lét tôi, tôi bảo cô ấy nằm yên vì tôi thấy tội nghiệp người bạn luôn đi cùng chúng tôi khắp mọi nơi lại nhìn chúng tôi như vậy.