Hồng đã được assfunny bởi cha cô và cô vẫn không biết điều đó. Juan và tôi vào phòng Hồng đang nằm trên giường, chúng tôi đến gần cô ấy và bắt đầu hôn cô ấy, vuốt ve ngực cô ấy, Juan hôn vào âm vật của cô ấy và đưa lưỡi của anh ấy vào đó, lúc đó Ana bước vào và bảo chúng tôi ra ngoài vì cô ấy có khách cho chị dâu tôi, cô ấy nói rằng cô ấy không chơi điếm mà Ana trả lời rất nghiêm túc “Nghe này, người đẹp, trước hết Cô sẽ làm theo những gì tôi bảo, đó là lý do tại sao cô là nô lệ, nếu cô chưa quên, và thứ hai, nếu cô từ chối, chúng tôi sẽ công bố đoạn băng chúng tôi có về cô và người cha đồi bại của bạn.