nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó vào một ngày khác. Mặc quần áo vào vì họ đã gõ cửa, đó phải là Carlitos với bánh mì. Chúng tôi đang trong những ngày chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, thời tiết thay đổi đột ngột đã ảnh hưởng đến Andrea, và vì lý do này mà cô ấy phải nằm trên giường vài ngày, những cơn sốt khiến cô ấy phải uống thuốc và kéo dài thời gian nằm viện. Nhưng với sự chăm sóc của mẹ cô ấy và công ty của tôi, cô ấy đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất có thể. Căn bệnh của Andrea đã gắn kết tôi và Irma hơn rất nhiều, bởi vì cả hai chúng tôi đều cố gắng hết sức để Andrea không thiếu thứ gì.