Tag: ABP-058

Thánh nữ một thời mời anh em cùng thẩm

Thấy tôi bước vào, cô ấy nói - này, có chuyện gì vậy, thưa ông... ông ở trong cabin của người đàn ông tội nghiệp phải không? Tôi nói - tôi sẽ lấy nước chứ? Dì cười bảo: “Ông già, từ trước đến giờ ông bà luôn rót đầy n...