Tag: Bỡ Ngỡ

Lần đầu đi khách nên còn khá bỡ ngỡ

Tôi lén nhìn Ami tắt ga...trong khi thức ăn còn chưa nấu. Cô rời khỏi bếp, đi đến cửa, khóa nó từ bên trong và cùng Abu lên lầu vào phòng. Anh đóng cửa phòng lại. Ngay khi anh ấy đóng cửa, tim tôi đập nhanh hơn. Tôi b...