Tag: Chitose Saegusa

Bạn của con trai tôi là những đứa trẻ nghịch ngợm

Họ bắt đầu nhìn tôi và nói - hôm nay nóng quá. Tôi tự hào nói - không vấn đề gì, hãy thở. Một trong những cậu bé nói - bạn cũng đến đây. Chúng ta hãy làm cùng nhau. Tôi cười - ừ, chở đi chơi cũng vui mà. Khi tôi đến c...