Tag: Có Thai

Vlxx cháu trai địt dì đến khi có thai

Vlxx cháu trai địt dì đến khi có thai. họ nói với tôi rằng mẹ tôi rất tốt nếu họ có thể đến nhà tôi học. điều này khiến tôi rất tức giận và đánh người đã bình luận. Kể từ đó, tôi không còn coi Amparo là mẹ của mình nữ...