Tag: Dễ Dãi

Không ngờ em lại dễ dãi đến như vậy

Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ dì của tôi. Anh ấy nói anh ấy bảo bạn làm điều đó với hai người bạn. Tôi muốn làm điều đó với dì của tôi, nhưng tôi đã yêu cô ấy. Tôi thậm chí chưa gặp bạn bè của anh ấy, vì vậy ...