Tag: FSET-386

Giúp đỡ nữ đồng nghiệp không may bị rách quần

Anh ngủ dưới nhà một đêm được không? Sau khi nghe điều này, trái tim tôi bật khóc. Tôi nói - vâng, vấn đề lớn là gì. Tôi sắp đi ngủ. Tôi đến ngay sau khi ăn xong. Điện thoại cũng ở trong phòng trên lầu. Cô ấy nói - bạ...