Tag: Gái Miền Tây

Anh khựa sang Việt Nam chén gái miền Tây hàng múp

vừa thấy cô vào cửa liền nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Cô muốn gì không, thưa cô. Người thanh niên hỏi, nhấn mạnh từ thưa bà, như thể ngụ ý rằng anh ta đã trao cho cô một danh hiệu mà anh ...