Tag: IPX-714

Cô giáo cùng cậu học trò ôn lại kỷ niệm xưa

Nếu không, tôi sẽ hiểu rằng tình bạn này chỉ đến từ phía tôi. Tôi không biết phải nói gì, vì tôi sợ dì tôi không phiền. Sau đó, tôi chuyển chủ đề và hỏi anh ấy - anh cũng làm công việc đó à? Dì hỏi - nghề nào? Có lẽ c...