Tag: IPX-855

Em ấy mong muốn thăng tiến trong công việc

Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ trói chân tôi vào cuối giường sau chuyện này... nhưng anh ấy đã không làm thế. Tôi từ chối anh ta khi Rahul nhấc một chân của tôi lên và thắt nút ở phía trước. Vì vậy, anh ấy nói với tôi rằng tôi...