Tag: JUL-517

Hai tâm hồn cô đơn cuối cùng đã đến được với nhau

Hai tâm hồn cô đơn cuối cùng đã đến được với nhau, Tôi nói anh bạn, tôi nghe thấy giọng nói của bạn lần đầu tiên và tôi thậm chí còn không biết số của bạn. Vậy làm thế nào để bạn biết ai đang nói Mortalma. Cô ấy bắt đ...