Tag: JUL-529

Giúp đỡ em hàng xóm đang lạnh và rồi được nàng trả ơn

Các bạn ơi, tôi đã kết hôn. Vào ngày hôm đó, tôi đang ở Delhi đi công tác. Ở Delhi, một người bạn của tôi sống ở quận Lakshmi Nagar. Tôi đến căn hộ của anh ấy. Khi đó anh ấy không phải là bạn của tôi trong căn hộ. Đó ...