Tag: JUL-739

Cậu nhân viên trẻ số hưởng và chị giám đốc dâm

Thấy tôi như vậy, chị dâu tôi cười bảo: “Thằng ngu, sao nó phí hạt giống thế”. Tôi ước tôi đã đặt những hạt giống trong âm hộ của cô gái. Tôi giấu con cặc của mình dưới bàn tay. Chị dâu bắt đầu cười. Cô ấy nói - Tôi đ...