Tag: JUX-384

Mẹ kế đang làm cái gì thế?

Nước mắt tôi trào ra. Tôi muốn thoát ra khỏi anh ta. Nhưng bên dưới đó, tôi bị chôn vùi ở một vị trí mà tôi thậm chí không thể di chuyển. Tôi có cảm giác như bị một thanh sắt cứng và nóng nhét vào lỗ của mình. Tôi rên...