Tag: Kiếm Tiền

Qua bên Trung Quốc bán dâm tập thể để kiếm tiền

Verónica gọi cho tôi tại nơi làm việc để nói với tôi rằng liệu buổi tối chúng tôi có thể đi cùng Laura để tiễn Eduardo ở sân bay hay không, tôi sẵn sàng đồng ý miễn là tôi gặp cô ấy, chúng tôi rời đi. nói lời tạm biệt...