Tag: Lồn Khít

Sinh viên đại học lồn khít nhấp sướng hết cả chim

Cô trang điểm nhẹ và đánh má hồng một chút. Tuy nhiên, tất cả đều là giả. Thực ra, mẹ tôi nói rằng cô ấy sẽ về nhà mẹ đẻ ở nhà. Vì vậy, tất cả trang trí này theo một nghĩa nào đó là một sự lừa dối. À, tôi biết sự thật...