Tag: MEYD-134

Hai vợ chồng cùng nhau ngoại tình

Cô ấy nói - Imran bạn đang làm gì vậy? Tôi nói — chị dâu, hôm nay chị không cho sao? Xin vui lòng! Cô ấy nói—— bạn bị điên rồi, sợ Chúa, anh trai bạn sẽ nghĩ gì khi anh ấy biết? Tôi nói - ai sẽ nói với họ. Vấn đề này ...