Tag: MEYD-658

Lần đầu thử cảm giác ấy của cô trợ lý

Tôi nhìn thấy những vết đỏ trên má anh ấy. Tôi nghĩ có gì đó không ổn. Tôi đưa anh ấy đến trang trại. Tôi bỏ đi với lý do đi dạo với anh ấy. Khi tôi đến trang trại và hỏi anh ấy tại sao hôm nay anh ấy lại bỏ trốn, ban...