Tag: MEYD-661

Chồng mời sếp về nhà dùng bữa và cái kết

Tôi nói - trái tim của bạn là gì? Anh ấy nói - đừng quá bị lừa, bạn chắc đã làm gì đó khi lời ru của bạn trở nên mạnh mẽ hơn? Khi tôi bắt đầu đỏ mặt, anh ấy nói - đừng ngại, bạn cũng là đàn ông và tôi cũng là đàn ông....