Tag: MIAA-425

Em ấy đã cho chúng ta xem điểm G của cái lồn

Em ấy đã cho chúng ta xem điểm G của cái lồn, nhưng nó không di chuyển. Vì vậy, tôi thư giãn và nằm xuống giường, siết chặt cơ thể của tôi và bắt đầu đối mặt với vết sưng đó. Sau 10 phút tôi bắt đầu tận hưởng nó hết l...