Tag: MIAA-429

Sự thật đằng sau con người của bạn gái

Khoảng 15 phút sau cô ấy mang đến một hộp thức ăn. Tôi gọi anh ta và đóng cửa phòng. Khi anh ấy dọn đồ ăn cho tôi, tôi cũng yêu cầu anh ấy ăn. Cô ấy nói - anh ăn đi, tôi sẽ ăn sau. Tôi nói với anh ta - không, nếu bạn ...