Tag: Miyu Kurita

Em ấy đã bú cu làm cho tôi phải xuất tinh

Em ấy đã bú cu làm cho tôi phải xuất tinh, Sự chú ý của tôi vẫn đổ dồn vào âm hộ của Dì. Tóm lại, tôi nói với dì của tôi. Cô ấy nói Tôi đã làm gì có lỗi với cô. Tôi nói Cô ơi, tôi thích cô lắm. Anh yêu em rất nhiều Cô...