Tag: PGD-606

Hiếp dâm vợ của đồng nghiệp trước mặt anh ta

Khi tôi hiểu ra nguyên nhân đã khiến cô ấy làm như vậy, mọi sự tức giận của tôi tan biến và tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Tôi biết nhiều người khi họ đã quyết định trao trinh tiết cho tình yêu của mình thì anh ta...