Tag: Phục Vụ

Phục vụ khách VIP nó phải khác biệt

Tôi ngã xuống ngay lập tức, nhưng Sony đã không để tôi đi. Tôi nhận thấy cô ấy đã trở nên nóng hơn một chút ngày hôm nay. Tôi nói - em yêu, con cặc của Rahul tuyệt quá. Nàng nức nở và nói - vâng... ừm... ôi... tuyệt q...