Tag: PPPD-931

Đồng nghiệp của tôi là một con đĩ

Tôi nói - Tôi ổn. Bạn có thể xem lén. Bất cứ công việc gì, tôi đều làm. Về điều này, anh ấy nói - bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với anh ấy như anh ấy muốn. Anh ta nói - bạn cũng có quan hệ tình dục với vợ tôi...