Tag: PRED-350

Cô giáo chủ nhiệm tốt bụng cho học sinh ngủ nhờ

Bây giờ vợ anh mới quen nên tôi sẽ cho cô ấy 3000 một ngày. Nghe đến đây, chồng tôi rơm rớm nước mắt. Anh lại hỏi - và công việc phải hoàn thành trong bao nhiêu ngày? Anh ấy nói - bạn có thể làm điều đó hàng ngày như ...