Tag: Sara Kamiki

Đau đớn khi phải chứng kiến bạn gái bị sếp bạo dâm

Nhưng bây giờ tôi không thể ngủ được. Sau 10 phút, tôi gọi Shubham và yêu cầu anh ta đến phòng của tôi. Shubham đến phòng tôi và tôi đã cởi quần áo. Vừa đến phòng cô ấy, tôi quỳ xuống giường, cởi ga trải giường và nói...