Tag: Sarina Kurokawa

Chàng trai số hưởng và 3 cô nàng dâm đãng

Tôi nói - bạn đang nói về cái gì? Cô ấy nói - đang gọi cho tôi. Tôi cũng hiểu, tôi nói - chắc là đã nói chuyện để giết con mèo của bạn. Cô ấy nói - có. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ. Tôi nói - bạn gọi anh ta ở đây. ...