Tag: Say Rượu

Lỡ say rượu khi tiếp đón đối tác và cái kết

Tôi nói - Tôi khác với những người khác... Bạn đã nói rằng không có ai ở đây, và sẽ không có ai đến. Bạn đã đặt trước. Anh ấy từ từ bắt đầu chạm vào núm vú của tôi bằng tay. Tôi nói - hãy vui vẻ ngay bây giờ...đừng ng...