Tag: Shizuku Memori

Cô giáo cố tình không mặc quần lót

Geeta - Tôi đi đây, thưa ông, đã muộn rồi. Balram - đi...nhưng thỉnh thoảng cũng đến bưu điện, tôi vừa mới đến làng của bạn. Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi thăm hoàn cảnh của mình. Gita nhanh chóng rời đi mà không nói một ...