Tag: Sora Minamino

Cũng chỉ vì muốn giúp bạn thân không bị bắt nạt

Cô ấy bật khóc và bảo tôi dừng lại. Tôi ở đó một thời gian. Tôi không rặn cho đến khi cơn đau của anh ấy giảm bớt. Sau đó, tôi từ từ bắt đầu đẩy cô ấy và một lúc sau cô ấy cũng bắt đầu hỗ trợ tôi. Sau một thời gian ở ...